Calculadora no científica

SuperCalc 1.0 Ryan Gilfether 1999